Kontakt

W jakichkolwiek sprawach związanych ze stroną (zauważone błędy, propozycje nowych warstw lub funkcjonalności itp.) proszę o kontakt przez admin@lodznamapach.pl.