Statystyki użytkowania Łódzkiego Roweru Publicznego

We współpracy z Fundacją Normalne Miasto-Fenomen udało się stworzyć mapę i statystyki prezentujące w jaki sposób łodzianie korzystają z Łódzkiego Roweru Publicznego, który działa w naszym mieście od maja 2016 roku.

Mapę można znaleźć pod adresem https://lodznamapach.pl/lrp/ natomiast statystyki dotyczące poszczególnych stacji na https://lodznamapach.pl/lrp/station. Po wybraniu stacji na mapie można też łatwo przejść do jej bardziej szczegółowych statystyk. Ze względu na małą ilość wolnego czasu nie udało mi się stworzyć wszystkich elementów które planowałem, a to co jest jednocześnie nie jest zbyt piękne – ale działa poprawnie.

Jeżeli masz jakieś uwagi – kontakt znajdziesz tutaj.

Niestety, wśród danych które otrzymaliśmy jest kilkaset wypożyczeń których nie udało się przypisać do żadnej ze stacji. Oznacza to, że niektóre ze stacji mogą mieć nieco przekłamane wyniki, jednak jest to niewielka liczba w porównaniu do wszystkich zeszłorocznych wypożyczeń, i nie powinna mieć wpływu na ogólne wyniki.

Opis funkcjonalności

Mapa umożliwia przeglądanie w formie graficznej podstawowych informacji o każdej z relacji pomiędzy stacjami. Z menu na dole ekranu można wybrać jaki typ danych ma być prezentowany:

  • wypożyczenia – grubość linii między stacjami pokazuje ile podróży rozpoczęło się w wybranej na mapie stacji, a zakończyło w stacji do której linia prowadzi
  • zwroty – grubość linii między stacjami pokazuje ile podróży zakończyło się w wybranej na mapie stacji, a rozpoczęło w stacji do której linia prowadzi
  • akcje – suma dwóch powyższych (czyli innymi słowy – jak popularna jest dana relacja, uwzględniając oba kierunki)
  • bilans – różnica między liczbą rowerów który przyjechały do wybranej stacji, a liczbą rowerów które od niej odjechały (czyli ‚zwroty minus wypożyczenia’)

Po najechaniu na linię lub kliknięciu na nią pojawia się dodatkowo dymek z konkretnymi wartościami. Można także wybrać zakres dat, godziny i dni tygodnia dla których dane mają być wyświetlane. Dla przykładu, wybranie zakresu 2016-05-01 do 2016-05-15, godzin 8:00-16:00 i tylko sobót i niedziel spowoduje przedstawienie wartości dla dni 3, 4, 10, 11 maja (soboty i niedziele w wybranym zakresie dat), tylko dla godzin 8-16. Można w ten sposób łatwo sprawdzić jak wygląda ruch w tygodniu, a jak w weekendy, lub jak wygląda w konkretnych godzinach. Po zmianie dat, godzin lub dni tygodnia należy kliknąć „Filtruj”, aby ponownie załadować dane z serwera.

Filtrowanie po dacie pozostawia tylko te przejazdy, które rozpoczęły i zakończyły się w wybranym okresie (na przykład: dla okresu od 2016-05-01 do 2016-05-03 nie zostanie uwzględniona podróż, która rozpoczęła się drugiego maja, a zakończyła 3). Filtrowanie jest od północy do północy – filtr od 2016-05-01 do 2016-05-03 sprawi że dane będą zawierały przejazdy które rozpoczęły się tylko 1. lub 2. maja.

FIltrowanie po godzinie pozostawia te przejazdy, które rozpoczęły lub zakończyły się w wybranych godzinach. Czyli przy filtrze od 08:00 do 16:00 uwzględniony zostanie przejazd, który rozpoczął się o 6:00 a zakończył o 8:30, ale nie zostanie uwzględniony przejazd który rozpoczął się o 6:00 a zakończył o 18:00.

FIltrowanie po dniach tygodnia pozostawia te przejazdy, które rozpoczęły się danego dnia (ale mogły zakończyć kolejnego).

 

Na stronie ze statystykami filtrowanie po dacie, godzinie i dniach tygodnia działa w ten sam sposób. Dane są przedstawione w formie tabeli i wykresu (który można przybliżać, nie ma co się przejmować tym że na początku wydaje się nieczytelny – wystarczy przybliżyć interesujący nas fragment). Z listy stacji można wybrać także dane sumaryczne dla wszystkich stacji.

W danych wyświetlane są także podróże które rozpoczęły i zakończyły się w tej samej stacji – nie jest to błąd, takie wypożyczenia także się zdarzają. Wykluczono jednak (ze wszystkich analiz) nieudane wypożyczenia – czyli takie, które rozpoczęły i zakończyły się w tej samej stacji, ale trwały mniej niż 10 minut.

Źródło danych

Dane zostały udostępnione przez Zarząd Dróg i Transportu, który – zgodnie z umową zawartą z firmą Nextbike – otrzymuje je co miesiąc. Są to dane publiczne, z których korzystać może każdy. Będziemy starali się na bieżąco aktualizować te dostępne na stronie 🙂

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *